Voorwaarden

digibordles taal kerstmis tgv parijs antwerpen Beschermde diersoorten

halloween artikelen bocholt De meeste dieren mogen legaal worden verhandeld, maar een aantal diersoorten wordt beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving. Veelal gaat het daarbij om, direct of indirect, met uitsterving bedreigde diersoorten. U kunt hierbij denken aan exotische dieren, zoals bepaalde vogels, maar ook apen, tijgers, reptielen en schildpadden.

eric johnson actor De handel in en het bezit van beschermde dieren, dierproducten en planten is aan strikte regels gebonden. In Nederland stelt de Flora- en Faunawetgeving regels. In deze wet zijn de Europese Unie richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora ofwel de 'Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten').

paul frank rugtas riddle me meaning

constant vanden stock stadium Volgens de Flora- en Faunawet is het kopen of verkopen van beschermde (inheemse of uitheemse) diersoorten en producten van beschermde diersoorten niet toegestaan. Het is dan ook niet toegestaan om beschermde diersoorten op Beesiez.nl aan te bieden of te vragen. Als u van plan bent om een dier of een dierproduct aan te schaffen, dan adviseren wij u om te controleren of het dier wettelijk wordt beschermd en of u een CITES-vergunning in bezit moet hebben.

half chinees half nederlands gescheiden ouders kind

luxe suites met jacuzzi nederland
neef van holleeder Malafide dierenhandel
Malafide dierenhandelaren, ook wel ‘broodfokkers’ in de volksmond, zijn fokkers die het financiële gewin voorop stellen en aan het welzijn van het dier minder tot geen aandacht besteden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het te vroeg weghalen van dieren bij hun moeder.
Het is niet toegestaan voor malafide dierenhandelaren om dieren aan te bieden via Beesiez.nl.